ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΙΑΟΜΙ

Α. Ολα τα προϊοντα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mobilecorner.gr καλύπτονται από εγγύηση από τα επίσημα service της εκάστοτε αντιπροσωπείας τους, με απαραίτητη προϋπόθεση την επίδειξη του παραστατικού αγοράς τους από τον πελάτη.

Για κάλυψη από την ως άνω εγγύηση, ο πελάτης οφείλει να αποστείλλει το προϊόν, συνοδευόμενο από ένα αντίγραφο του παραστατικού αγοράς του, κατευθείαν στα επίσημα service της αντιπροσωπείας, προκειμένου να προβεί η τελευταία σε τεχνικό έλεγχο του προϊόντος.

  • Β. Με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mobilecorner.gr, παρέχεται από αυτό επιπλέον εγγύηση αντικατάστασης του “D.O.A. (Dead on Arrival) – D.A.P. (Dead after Purchase)”, εφ΄όσον πρόκειται για εξαρχής ελαττωματικό προϊόν.

Η εγγύηση D.O.A. - D.A.P., παρέχεται για τις πρώτες 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Ο πελάτης οφείλει να αποστείλλει το προϊόν εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συσκευασία του, το σύνολο του περιεχομένου της, καθώς και το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς του προϊόντος.

β. Η κακή λειτουργία του προϊόντος, θα πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από την κακή χρήση του προϊόντος από τον πελάτη ή τρίτο, όπως για παράδειγμα από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό ή το λειτουργικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κλπ.

Για τη κάληψη από την ως ανω εγγύηση, ο πελάτης οφείλει να αποστείλλει το προϊόν στο κατάστημα μας και το τελευταίο με τη σειρά του θα το αποστείλλει στο αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο service για τεχνικό έλεγχο και επίσημη αναφορά της βλάβης. Εφ'όσον διαπιστωθεί από το επίσημο service, ότι η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και όχι σε υπαιτιότητα του πελάτη/χρήστη ή τρίτου, λαμβάνει χώρα από το κατάστημα μας η αντικατάσταση του προϊόντος.

Σε περίπτωση επανεγκατάστασης λειτουργικού ή αντικατάστασης μπαταρίας δε χωρά αντικατάσταση συσκευής.

Στην περίπτωση που το πόρισμα του τεχνικού ελέγχου αναφέρει μηχανικό πρόβλημα συσκευής, το κατάστημα μας, μετά από συννενόηση με τον πελάτη, προβαίνει σε αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ή σε επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.

Γ. Όσον αφορά στα προϊόντα της εταιρίας XIAOMI και αποκλειστικά και μόνο σε αυτά, παρέχεται εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mobilecorner.gr. 

Η εγγύση που παρέχεται από το κατάστημα μας για τα προϊόντα XIAOMI ΔΕΝ καλύπτει σε καμία περίπτωση:

1. Βλάβη που προέρχεται από κακή χρήση του προϊόντος από τον πελάτη ή/και τρίτο.

2. Παρέμβαση στο λογισμικό τηε εκάστοτε ηλεκτρονικής συσκευής.

3. Καμένα PIXEL 

4. Βλάβη λόγω αδιαφορίας ή/και αντίθετης χρήσης προς τις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης του προϊοντος.

5. Μη προσήκουσα χρήση του προϊοντος για οποινδήποτε λόγο, από τον πελάτη/ χρήστη ή τρίτο.

6. Έκθεση σε περιβάλλον ακραίων θερμοκρασιών ή/και υψηλής υγρασίας, σε αντίθεση με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές.

7. Σπάσιμο οθόνης από πτώση.

  • Πρόκληση βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη από το κατάστημα μας επισκευή ή/και αναβάθμιση.
  • Βλάβη στην μπαταρία, λόγω μη χρήσης του εγκεκριμένου παρεχόμενου φορτιστή.
  • Κλοπή του προϊόντος.
  • Οποιαδήποτε βλάβη λόγω πτώσης, επαφής με υγρά ή/και διαφορά ή πτώση της τάσης του ρεύματος.
  • Φθορά από φυσικά φαινόμενα (π.χ. Βροχή, καταιγίδα, κεραυνός, πτώση μετεωρίτη κλπ.)
  • Τα έξοδα αποστολής και του κόστους ελέγχου της συσκευής από το service, επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη, στις ως άνω περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάλυψη από την εγγύηση που παρέχεται από το κατάστημα μας.